سفارش تبلیغ
صبا
| - إستماع إصدار 1440 - باسم الکربلائیBK
لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

محرممحرمفرق بین شیعه و دوستدار بودن

شخصی به امام حسین علیه السلام عرض کرد: یا ابن رسول الله من از شیعیان مخصوص شمایم. حضرت به او فرمودند: ای بنده خدا، طبق ادعایی که هم اکنون کردی، باید همانند ابراهیم خلیل علیه السلام از قلب سلیم برخوردار باشی؛ چون خداوند متعال درباره ایشان می فرماید: «و از شیعیان او حضرت ابراهیم است؛ زیرا با قلبی سلیم به درگاه خداوند آمد». «پس در حال خود بنگر و ببین اگر قلب تو نیز مانند قلب ابراهیم علیه السلام است بدان که از شیعیان مایی؛ اما اگر به آن مرتبه از اطمینان و سلامت دل نرسیده ای، فقط از دوستداران ما محسوب می شوی».
منزلت معلم معارف دینی

در فرهنگ اسلامی به علم و علم آموزی اهمیت فوق العاده ای داده شده است؛ به گونه ای که علی علیه السلام تصریح می کنند: «هرکس به من حرفی بیاموزد مرا بنده خود ساخته است». و نقل می کنند وقتی عبدالرحمن سلمی، معلم یکی از فرزندان امام حسین علیه السلام ، به او سوره حمد را آموخت امام حسین علیه السلام هدایای به او دادند که چنین عملی در مقابل چنان کاری تا به آن روز از کسی دیده نشده بود. بعضی از افرادی که چنین بخششی را از آن حضرت دیدند. به او اعتراض کردند که پاداش مورد استحقاق این معلم بسیار کم تر از آن مبلغی بود که شما به او عطا فرمودید. امام حسین علیه السلام در پاسخ فرمودند: «این مقدار پاداش در برابر آنچه او به فرزند من آموخته بود، بسیار ناچیز است. ارزش کار معلم بسیار بیشتر از این مقدار هدایاست».
ضرورت تفکر در امر دنیا و مرگ

امام حسین علیه السلام به پیروان خود توصیه می کنند در سرگذشت دیگران که پیش از این در دنیا بودند و در رفاه و آسایش زندگی می کردند تأمل کنند و همواره به یاد مرگ باشند چرا که این کار انسان را از گناه باز می دارد. آن حضرت می فرمایند: «ای فرزند آدم، کمی اندیشه کن و به خطاب به نفس خود بگو: پادشاهان و صاحبان دنیا و جهان داران گذشته کجایند؟ آنهایی که شهرها بنا کردند و نهرها را جاری کردند و... و سرانجام با بی میلی از همه آنها جدا شده، از دنیا رفتند و همه را برای دیگران به ارث گذاشتند. ما هم روزی مثل آنها همه چیز را به دیگران وا گذاشته، به آنها خواهیم پیوست. ای فرزند آدم، هنگامی را به یاد آور که با مرگ دست و پنجه نرم می کنی و در قبر پهلو به زمین می گذاری و در پیشگاه خدا تمام اعضای بدنت علیه تو گواهی خواهند داد و رازهای پنهان آشکار شده، ترازوهای عدالت برقرار می شود».
سفارش هایی به گناه کاران

روزی شخصی خدمت امام حسین علیه السلام آمد و عرض کرد: ای پسر رسول خدا، من فرد گناه کاری هستم و توانایی دست برداشتن از گناه را ندارم. با این حال از شما درخواست دارم که مرا موعظه کنید. امام حسین علیه السلام فرمودند: «ای مرد، هرچه می خواهی بکن اما قبل از انجام دادن گناه چند چیز را رعایت کن: اول این که از رزق و روزی خداوند نخور، آن گاه هرکاری می خواهی انجام بده؛ دوم آن که از ملک خدا بیرون برو بعد هرچه دوست داری گناه کن؛ سوم آن که در جایی برو که خداوند تو را نبیند؛ چهارم، هرگاه ملک الموت خواست روح از بدنت جدا کند و جانت را بگیرد او را از خود دور کن؛ پنجم این که وقتی مالک دوزخ تو را به سوی آتش می برد اگر می توانی از کار او جلوگیری کن و وارد آتش جهنم نشو. در آن صورت هرچه می خواهی گناه کن».
اقسام عبادت کنندگان

همانند سایر اصناف مردم، عبادت کنندگان نیز با هم دیگر فرق می کنند. امام حسین علیه السلام در روایتی اقسام عبادت کنندگان را به سه گروه تقسیم می کنند و می فرمایند: «گروهی از مردم به امید پاداش و رسیدن به نعمت های بیشتر، از جمله وارد شدن به بهشت، خدا را عبادت می کنند. این از نوع عبادت سوداگران است. گروهی دیگر از ترس عذاب الهی به بندگی و عبادت مشغول می شوند. این، عبادتِ بردگان است. اما گروهی به جهت شکرگزاری و قدردانی از نعمت های الهی و تسلیم در برابر عظمت خداوند او را عبادت می کنند. این، عبادتِ آزادگان است و بهترین نوعِ عبادات همین نوع بندگی و عبادت است».
اقسام برادران دینی

امام حسین علیه السلام درباره اقسام برادران دینی می فرمایند: «برادران دینی چهار گونه اند: برادری که هم در فکر توست و هم در فکر خویش. این گونه برادران طوری عمل می کنند که همیشه بین شما دوستی برقرار باشد و رشته برادری بریده نشود. برادری هم هست که در دوستی فقط به فکر توست؛ یعنی در محبت کردن به تو به مرتبه ای رسیده است که از طمع دنیوی نسبت به تو و آنچه در دست داری گذشته است و هیچ چیزش را از تو دریغ نمی دارد. اما برادری هم هست که همیشه به فکر خودش است. چنین فردی دشمنی است در لباس دوست، همیشه در انتظار فرصتی است تا بتواند از تو و امکاناتی که در دست توست به نفع خود استفاده کند و حتی از بغض و حسادت نسبت به تو دریغ ندارد. برادری هم هست که نه برای تو سودمند است و نه برای خودش. پس تا می توانی از چنین دوست بی خردی فاصله بگیر».
ارزش دنیا و زرق وبرق آن

امام حسین علیه السلام درباره دنیا و فناپذیری آن می فرمایند: «ای بندگان خدا، از دنیا برحذر باشید. اگر بنا بود دنیا به کسی پایدار بماند یا کسی در دنیا حیات جاوید داشته باشد، پیامبران الهی برای بقا سزاوارتر از همه کس بودند؛ ولی خداوند دنیا را به منظور آزمایش آفریده است و ساکنان آن را برای فنا شدن خلق فرموده که تازه گی های آن رو به کهنگی دارد. نعمت هایش از بین رفتنی و شادی هایش به اندوه تبدیل شدنی اند. دنیا منزلگاهی است موقت که جای سکونت دائم نیست. پس از این دنیا توشه گیرید که بهترین زادوتوشه تقواست... بیچاره کسی است که فریب زرق وبرق این دنیا را خورده، دل به این زندگی فانی و زوال پذیر ببندد. دنیا همیشه کسانی را که با آرزوهای دراز دل به او بسته اند، ناامید کرده کاخ آرزوهایشان را واژگون می سازد».
نکوهش اسراف

نقل می کنند شخصی خانه بسیار مجللی برای خود بنا کرد و امام حسین علیه السلام را برای دیدن خانه اش دعوت کرد تا حضرت پس از بازدید از آن جا در حق صاحب خانه دعای خیری بکنند. حضرت وقتی وارد خانه شدند با تعجب و تأسف نگاهی به اطراف خانه انداختند. آن گاه فرمودند خانه آخرتت را (به سبب اسراف و زیادروی در هزینه ساختمان سازی) ویران ساخته ای؛ در مقابل به آبادسازی خانه دیگری که فناپذیر است پرداخته ای. اگرچه با این کار خودت را در نزد مردم عزیز و بزرگ داشته ای تا مردم به چشم بزرگی به تو نگاه کنند، اما بدان که در نزد اهل آسمان فردی بسیار پست و حقیر محسوب می شوی و همه آنها تو را دشمن می دارند».
سفارش به تقو

امام حسین علیه السلام در سفارش به تقوا و بیان آثار آن می فرمایند: شما را به رعایت تقوای الهی سفارش می کنم؛ زیرا خداوند برای کسی که تقوای الهی را پیشه خود سازد ضمانت کرده است که احوالش را از آنچه ناخوش می دارد به آنچه دوست می دارد، دگرگون سازد و از آن راهی که هرگز گمان نمی کرد روزی اش را مقرر فرماید. پس بپرهیزید از این که در زمره کسانی باشید که از مردم بر گناهانشان بیمناکند ولی از کیفر گناه و کوتاهی های خود آسوده خاطر یا غافلند. هرگز کسی با فریب و حیله داخل بهشت نمی شود و کسی جز از طریق اطاعت از احکام الهی به کمالاتی که خداوند برای انسان مقدّر کرده است دست رسی پیدا نمی کند».
مرد آزاده کیست؟

امام حسین علیه السلام می فرمایند: «هرآنچه در شرق و غرب آفتاب بر آن می تابد، از قبیل دریا، خشکی، کوه و دشت، همه نزد خداشناسان و اولیای خدا ناچیز و مانند برگشتن سایه است... مرد آزاده این چیزهای پست (زخارف دنیوی را) را به مردم دنیا وا می گذارد؛ زیرا بهای آزادمرد هیچ چیز جز بهشت نیست. پس شما خود را به غیر بهشت نفروشید و کسی که با به دست آوردن مال و مقام ناچیز دنیا خشنود شود، بی شک به پست ترین چیز راضی شده است».
پایبندی به سلام کردن

نقل می کنند مردی به حضور امام حسین علیه السلام رسید و بدون مقدمه و سلام به آن حضرت عرض کرد: «حالتان چطور است؟ خدا عافیتتان دهد!». امام حسین علیه السلام به او فرمودند: «قبل از سخن گفتن سلام کن، بعد سخن بگو. خداوند عافیتت دهد!» آن گاه اضافه کردند: «تا کسی سلام نکرده است به او اجازه سخن گفتن ندهید؛ چرا که سلام کردن هفتاد پاداش دارد که 69 قسمت آن پاداش برای سلام کننده است و تنها یک قسمت برای جواب دهنده است».
میانه روی در دوستی

یکی از رفتارهای زیان بخش عدم رعایت اعتدال در دوستی هاست. چه بسا انسان در نتیجه افراط و تفریط در دوستی موجب رنجش خاطر دوستان خود شود و در نتیجه از آثار و برکات نعمت دوستی محروم گردد. ائمه اطهار علیه السلام در همه امور بر رعایت اعتدال تأکید می فرمودند. حتی در دوستی اهل بیت علیهم السلام . امام حسین علیه السلام در روایتی پس از سفارش به دوستی خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ، تأکید می فرمایند که در این کار از حدود تجاوز نکنید. آن حضرت می فرمایند: «ما خاندان پیامبر را به شیوه ای که مورد نظر اسلام است دوست بدارید؛ چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: مرا بیش از آنچه سزاوارم ستایش نکنید. خداوند مرا پیش از آن که به پیامبری برگزیند، به بندگی خود برگزید».
گرفتاری دوستان اهل بیت علیهم السلام

بسیاری از افراد بر این گمانند که هرکس بیشتر پایبند ارزش های الهی باشد و رفتارهای خود را با احکام دینی تطبیق دهد و همین طور رابطه قوی تری با اهل بیت علیهم السلام داشته باشد، حتما باید در رفاه و آسایش و امنیت باشد. در حالی که از مجموعه رهنمودهای اولیای الهی چنین بر می آید که چون انتخاب این مسیر زمینه ساز کمال انسان است و معمولاً کمالات با خواست های نفسانی خود انسان و منافع دیگران در تعارض است، لذا برای انسان مشکلاتی را در پی دارد. بر این اساس همواره ائمه اطهار علیه السلام به پیروان خود یادآوری می کردند که پیروی از اوامر الهی و سیره معصومین علیهم السلام خالی از سختی نیست. امام حسین علیه السلام در این باره می فرمایند: «سوگند به خدا بلا و تهیدستی و قتل، بسیار زود دامن گیر دوستان ما می شود. بلاها همانند اسبان تیزتک مسابقات و سیلاب ها آنها را به طور ناگهانی فرا می گیرند». البته این پیشامدها چون قدرت مقاومت و میزان اخلاص و ایمان افراد را افزایش می دهد، در نهایت به سود آنها تمام می شود و میزان محبت آنان را به خدا و اولیای او مشخص می سازد.
شرط سخن گفتن

برای مؤثر واقع شدن سخن شرایط و زمینه هایی لازم است که رعایت آنها موجب نتیجه گیری بهتر و عدم توجه به آنها چه بسا موجب بی تأثیر شدن سخن انسان می شود. امام حسین علیه السلام در این باره می فرمایند: «در آنچه به تو ارتباطی ندارد سخنی بر زبان جاری مکن؛ چرا که ممکن است به سبب آن در روز قیامت باز خواست شوی و حتی در آنچه مربوط به توست سخن مگو، مگر این که جا و موقعیت مناسبی پیدا کنی؛ زیرا چه بسیار سخن گویانی که گرچه به حق سخن گفته اند، اما چون محل و موقعیت آن را در نظر نگرفته اند مورد تمسخر دیگران واقع شده اند».
نکوهش پوشیدن لباس شهرت

گرچه لباس وسیله ای است برای پوشاندن بدن، اما نوع و رنگ و دوخت آن باید متناسب با شخصیت انسان و هماهنگ با آداب و رسوم اجتماعی باشد. بنابراین پوشیدن لباس مندرس و کثیف و همین طور لباس تنگ و نامناسب در فرهنگ اسلامی مذموم است. از جمله اموری که در روایات اهل بیت علیهم السلام از آن منع شده لباس شهرت است؛ یعنی لباسی که انسان به واسطه پوشیدن آن انگشت نمای دیگران یا مورد تمسخر آنها واقع می شود. امام حسین علیه السلام در این باره می فرمایند: «کسی که لباس شهرت بپوشد خداوند متعادل در روز واپسین به او بی اعتنایی می کند و از او روی بر می گرداند».
دو نشانه شریف ترین انسان

برخلاف سایر جهان بینی ها ملاک سنجش کمالات آدمی در اسلام، فضیلت های اخلاقی و ارزش های متعالی انسانی است. اموری چون برخورداری از مال و منال و داشتن قدرت اجتماعی و موقعیتِ شغلیِ بهتر و جز آن معیار کمال و میزان تشخیص ارزش واقعی انسان محسوب نمی شود. وقتی از امام حسین علیه السلام سؤال می کنند «شریف ترین مردم کیست؟»، آن حضرت می فرمایند: «کسی که پیش از آن که او را پند دهند از پیشامدها پند گیرد و قبل از آن که دیگران او را نسبت به امور آگاه سازند، در نتیجه تیزهوشی و خودسازی خود بیدار شود و به امور اطلاع پیدا کند».عاشورا


تاریخ : جمعه 90/8/27 | 10:57 عصر | نویسنده : امیر رسواد | نظرات ()

عاشورامحرمرمز جاودانگی عاشورا

زمان می گذرد؛ روزها از پی روزها و سال ها از پی سال ها. اما حادثه کربلا همواره جلوه ای روشن تر و طراوتی روح بخش تر می یابد. هرچه زمین و زمان کهنه تر می شود، حماسه کربلا نوتر می گردد. راستی رازش چیست و رمزش در کجا نهفته است؟ چرا این حادثه خون رنگ پدید آمد؟ چگونه شد که لاله های بوستان رسالت پرپر شدند؟ ... کربلاماندگار است چون «حقّ» پایدار است محرم و عاشورا همیشه زنده است چون خون و حماسه در رگ های غیرتمندان الهی همواره جوشان است... در دیدگاه حسین علیه السلام شهادت جلوه ای از حیات جاوید است. هرچند حیات شهید به ظاهر قطع می شود، لیکن زندگانی و جاودانگی اش در طول زمان در سایه مرگِ خون رنگش تضمین شده است. این است رمز و

راز جاودانگی حسین علیه السلام و این است ریشه ماندگاری عاشورا.
یا لیتنا کنّا معک

... این که در میان تمامی روزهای قدسی، عاشورا نقطه عطف قرار گرفته است شاید به این دلیل باشد که عاشورا نمایشی عظیم بوده است از تمامی اصول و فروع اسلام. هرچند لحظه لحظه زندگی و سلوک سالار شهیدان، اسلام بوده است، لیکن فشردن همه معارف و اصول و فروع در یک ماه، در یک هفته، یا یک روز را تنها مردی به صلابت حسین علیه السلام می تواند. دیگران توانسته اند اسلام را در طول حیات خود خلاصه کنند و خدا را در زندگی خویش معنی، امّا کسی که بتواند این همه را در یک روز و نه در کلام و سخنرانی که در قالب هنرمندانه ترین و ظریف ترین حرکات و اعمال بنمایاند، تنها حسین است. حسین علیه السلام حتی اگر در عاشورا سخنی از توحید نگفته باشد و اگر پرنده الهی «رضا برضاک»... از بام حنجره دردآلودش به سوی ملکوت اعلا پر نکشیده باشد، حضورش در عاشورا عرفان خالص و توحید محض است.

سیدمهدی شجاعی
همیشه عاشوراست

برای فطرت های سربه دار که زادگاهشان کربلاست و زادروزشان عاشورا، همیشه عاشوراست. گذار از واقعیّت عاشورا برای رسیدن به حقیقت عاشوراست. هدفِ معمار عاشورا، حضرت حسین بن علی علیه السلام ، این است که انسان را با عبور دادن از واقعیّت عاشورا به حقیقت عاشورا برساند. عاشورا لفظ نیست؛ معناست! حقیقت عاشورا، معنا و معنویت عاشوراست. حقیقت را باید زیست، امّا واقعیت را تنها باید دانست. قبله حقیقتی زمین کربلاست و قابلیّت حقیقی زمان، عاشورا! هیچ نقطه ای در هویّت هستی نیست که از حرکت و شعر و شعور عاشورایی، خالی باشد. عاشورا روح زندگی است و زندگی در نبود تقدیر و تفکر عاشورایی جنازه ای بیش نیست.

ابوالقاسم حسینجانی
حسین احیاگرِ آدم

حسین تنها وارث آدم نیست؛ احیاگرِ آدم نیز هست. وقتی که در مرگ زار سکوت و سلامت و سازش، همه می مردند و حتّی ته مانده صدای خویش را نیز می خوردند، او برخاست، سکوت را شکست، خاک را تکاند و مرغزار مرگ را کاوید. قبرستانِ عافیت را نبش کرد، پایه های تردید را لرزاند، بذرهای باور را شکوفاند و در اقلیم اقتدارِ حیاتِ خدایی انسان تمامی زورمداری و قدرت مداری خصم را فرو پاشاند. آدم را زنده کرد و صلا در داد که: تو نمرده ای؛ تو زنده ای تو نمی میری. تو اگر نباشی حیات معنی ندارد.
نهضت عظیم

... خون محمّد و علی، خون فاطمه و حسن، خون حمزه و جعفر طیار در رگ های حسین علیه السلام شعله می کشد؛ خونی که از روز نخست برای نشر دعوت توحید و عدالت گرم و زنده بود و هرجا نیازی احساس می شد، به زمین می ریخت؛ خون پیامبران، خون ابراهیم و اسماعیل، خون موسی و عیسی... اندک اندک آفتاب از میان آسمان به سوی باختران سرازیر گشت. خون، زمین کربلا را گرفت. ساعتی از ظهر عاشورا گذشت. فاجعه عظما و شهادت کبرا واقع شد... سر حسین در دست دشمن.... اللّه اکبر... هوا تیره و تار، زمین لرزان، و خورشید گرفته... و سپس طلوع خورشید حقیقت... بدین سان خون حسین و یاران او بر زمین ریخت و از آن خون درخت آزادی و آزادگی رویید. بدین سان این نهضت سرچشمه صدها نهضت دیگر شد که در تاریخ اسلام پدید آمد؛ مانند نهضت توابّین، و نهضت مختار ثقفی. تا هم اکنون نیز هر نهضتی که در برابر ستم و تباهی و روش های بیدادگرانه در دنیای اسلام پا می گیرد مایه آن نهضت عاشورا و قیام حسین است.
محمدرضا حکیمی

خون حسین علیه السلام

خون حسین علیه السلام و اصحابش کهکشانی است که بر آسمان دنیا راه قبله را می نمایاند. بگذار اصحاب دنیا ندانند. کرم لجن زار چگونه بداند که بیرون از دنیایی که او در آن تن می پرورد، چیست؟ زمین و آسمان او همان است و اگر او را از لجن زار بیرون کشند می میرد. امت محمّد صلی الله علیه و آله وسلم را آن روز جز حسین ملجأ و پناهی نبود. چه خود بدانند و چه ندانند، چه شکر نعمت بگزارند و چه نگزارند، واقعه عاشورا دروازه ای از نور است که آنان را از ظلم آباد یزیدیان به نورآباد عشق رهنمون می شود. اگر نبود خون حسین، خورشید سرد می شد و دیگر در آفاق جاودانه شب نشانی از نور باقی نمی ماند... حسین سرچشمه خورشید است.

شهید سیدمرتضی آوینی
یا حسین علیه السلام

می رسی و باز هم صدای های گریه های ما موج موج این سکوت را به باد می دهد. گردباد یاد تو، در تمام تار و پود خاک می وزد. آه، ای پرنده غریب! مثل التهاب «خیمه های سوخته» در دل تمام فصل های سال بال می زنی. می رسی و عطر پونه های سبز یاد تو در تمام باغ ها پرنده می شود. داغ یک قبیله لاله در نگاه دشت شعله می کشد. کربلای تیغ و آتش و دریغ بر زبان خطبه، نوحه و گریه بر زبان هرچه زینبی است باز زنده می شود. آه، کیستی که از ازل، خدا تو را برای روزهای سرد ما ذخیره کرد؟ ای که آدم علیه السلام از برای تو گریست،... ای سفینه نجات کاینات،....

تقی متقی
ثاراللّه بر خاک...

ثاراللّه بر خاک می ریزد و بیابان تاب می آورد. افلاک از چه روست که چون گوی های سرگردان در فضای لایتناهی رها نمی شوند؟!... دل خوش دار که گنجی گهرخیز را در عرش به ذخیره گذاشته اند. خون خدا در رگ های هستی جریان دارد. این را یک روز همه خواهند دانست. «بقیّةَ اللّه خیرٌ لکم اِنْ کُنتم مؤمنین»... کلامت بوی کربلا می دهد، باز هم کربلا... راستی در پس این نام چه سرّ مکنونی نهفته اند؟... سرنوشت هر عاشقی سرباختن است و تو مپندار کربلا شهری است میان شهرها و نامی است میان نام ها. آن جا حریم معشوق است و آرزویش جز در سر عشّاق نیست...

سعید مقدسی


تاریخ : جمعه 90/8/27 | 9:38 عصر | نویسنده : امیر رسواد | نظرات ()
گزارشی تحلیلی از دستاوردهای فرهنگی هجرت امام رضا(ع) به ایران
ایران، چگونه مرکز جهان تشیع شد؟
امام رضا (ع) از هر شهری از شهرهای ایران که عبور می کردند، بنای یک شهر شیعی را هرچند برای سالها و قرنهای بعد، پایه ریزی می کردند، به طوری که بسیاری از تحلیلگران تاریخی معتقدند، این سفر ایران را متحول کرد و باعث شد این سرزمین بعدها به عنوان هسته مرکزی جهان تشیع به جهانیان معرفی شود.

1390/7/30 ,


حج؛ از آنچه هست تا آنچه باید باشد
حدیث شبلی؛ اسرار حج راستین از زبان امام سجاد(ع)
یکی از گویاترین مطالب درباره اسرار حج، سخنان امام سجاد(ع) با شبلی است که از سفر حج بازگشته است، حضرت واژه به واژه و گام به گام اسرار حج و نیات واقعی را که باید در این سفر محقق شود، به او به عنوان نمونه و نمادی از یک شیعه واقعی آموزش می‌دهد؛ این حدیث هم‌اکنون نیز می‌تواند به عنوان بهترین آموزه از واقعیت و اسرار حج مورد استفاده زائران قرار گیرد.

1390/7/24 ,


بررسی علمی واقعة عاشورا در تقویم تاریخ هجری شمسی
تاریخ دقیق عاشورا در چه روز و ماه و سالی بوده است؟
یکی از مسائل بحث برانگیر و مورد تحقیق بسیاری از افراد (خصوصا مسلمانان)، مسئلة انطباق تاریخهای قمری و شمسی بر یکدیگر است. زیرا تاریخچة وقایع تاریخی اسلام بر مبنای تقویم قمری بیان شده و در بعضی موارد برای ما شاید مهم است که بدانیم هر یک از این تاریخها بر چه تاریخ شمسی منطبق است؟

1390/7/23 ,بررسی "چشم زخم" از منظر قرآن / راهکارهای رفع چشم زخم
عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی با اشاره آیاتی که برخی مفسران آن را به چشم زخم نسبت داده و روایاتی که حق بودن چشم زخم و تأثیرات آن را مورد تأکید قرار می‌دهند، گفت: نمی‌توان در اصل تأثیر دعا در رفع چشم زخم تردید کرد .

1390/7/19 ,


منبری ها بخوانند
خطیب ماهر کم داریم/بیان داستان و خواب با محاسبات جوانان جور درنمی آید
حجت السلام موسوی بااشاره به برکات فراوان منبر در طول تاریخ اسلام همچون تربیت مجاهدان و رزمندگان در راه خدا گفت:متاسفانه امروز خطیب ماهر کم داریم در حالی که انسان های متقی ایمان و اخلاص خود را وامدار منبر هستند.

1390/7/18 ,


یک دهه جرعه نوش دریای کرامت و رأفت
دعاى امام رضادر زیارت خواهرش/غیر معصوم توان تکریم حضرت معصومه را ندارد
مسئول کمیسیون فرهنگی نماز جمعه استان کرمان، تصریح کرد: زیارتنامه مأثوره حضرت فاطمه معصومه(س) و تکریم این بانو توسط حضرت رضا(ع)حاکی از آن است که غیر معصوم توان تکریم و تمجید کریمه اهل بیت(ع)را ندارد.

1390/7/18 ,تشریح حدیث سلسلة الذهب/ امام رضا(ع) با مردم نیشابور چگونه سخن گفت
معاون پژوهشی پژوهشکده دارالحدیث با تشریح چگونگی بیان حدیث سلسلة الذهب از زبان امام رضا(ع) در میان مردم نیشابور تأکید کرد: هدف امام رضا(ع) از بیان حدیث این است که به ما بگویند محور دین توحید است و توحید هم باید از دریچه ولایت دیده شود.

1390/7/16 ,مصاحبه با استاد محمدرضا حکیمی درباره شخصیت حضرت معصومه(س)
س: علل هجرت حضرت معصومه علیها السلام به قم و علت برتری حضرت فاطمه معصومه در بین دیگر امامزادگان چیست؟

1390/7/6 ,کرامات حضرت فاطمه معصومه (س) در کلام علمای دین
آمدن مرحوم آیةالله العظمی، مؤسس حوزه، آقای حاج شیخ عبدالکریم حایری قدّس سرّه به قم و عزم بر اقامت در آن شهر، بر اثر یک استخاره ای بوده است که در کنار حرم فاطمه معصومه علیها السلام و با توسّل به آن حضرت انجام شده، در نتیجه آن توسّل، آیه ای آمده که ایشان را مؤظّف به ماندن و جمع کردن علما و فضلا فرموده است. و خلاصه، هدایت بی دغدغه ای در آن جریان در پرتو حضرت معصومه علیها السلام شامل حال ایشان شده است.

1390/7/6 ,شباهت حضرت معصومه به حضرت زینب علیهماالسّلام
در میان خواتین باجلالت و بانوان بیت رسالت و امامت، دو بانوى آسمانى‏اند که از جهات گوناگون شبیه به یکدیگرند و وجه شباهت و قدر مشترک بین آن دو فراوان است. آن دو بزرگوار، یکى حضرت زینب کبرى، عقیله‏بنى‏هاشم علیهاالسّلام است و دیگرى حضرت فاطمه‏معصومه سلام‏اللَّه‏علیها.

1390/7/6 ,


منبری ها بخوانند
ورود شائبه های مادی و سیاسی نفوذ کلام و اعجاز منابر را از بین می برد
حجت الاسلام پاک نهاد ایستادگی در برابر تهاجمات دشمن را از اعجازهای منبر به عنوان رسانه تبلیغ دین دانست و گفت: اگر شائبه های مادی، سیاسی و جناحی در منابر وارد شود نفوذ کلام و اخلاص مبلغ را از بین می برد.

1390/7/3 ,


بررسی عوامل شکوفایی تمدن اسلامی در دوران امام صادق
کلاس های چندهزار نفری ومناظره ای، عامل شکوفایی علم دردوران امام صادق(ع)
امام صادق(ع) در طول حیات گهربارشان جلسات مناظره ای متعددی را با حضور هزاران مستمع برپا می کردند و با ارئه پاسخ های محکم و مستدل وجدان های خفته را بیدار و راه حق را به ایشان نشان می دادند.

1390/7/2 ,شخصیت حضرت عبدالعظیم در نظر امامان(ع) وعالمان بزرگ شیعه
سید عبدالعظیم حسنى مورد احترام امامان عصر خویش بوده است و عالمان انساب و تذکره نویسان در طول زمان، او را به جلالت قدر ستوده اند. و روایتها از او در کتابهاى علماى شیعه آمده است.

1390/6/24 ,


کرامات و معجزات حضرت عبدالعظیم(ع)
دعاهایی که در جمع ملائک زبانزد شد / دیگر برای چه نگرانید آن دختر شفا گرفت
خادم وقتی مطلّع می‌‎شود این خانواده از ساداتند، می‌گوید: شما بچه های صاحب این بارگاه هستید. حالا که قرار بر ماندن دارید بیایید درب حرم را برایتان باز کنم.

1390/6/24 ,


میرابوالفتح دعوتی:
بسیاری از مذاهب محصول فتنه انگلیسی‌ها در کشورهای اسلامی است
مشاور قرآنی با بیان این‌که وهابیت در قرن اخیر تأسیس شده است، گفت: انگلیسی‌ها از حیث فرهنگی در سرتاسر کشورهای اسلامی مذاهبی را به وجود آوردند و به اختلافات دامن زدند، در ایران بابیت و بهائیت را به راه‌ انداختند که به واسطه قیام علما کار آن‌ها به جایی نرسید.

1390/6/20 ,


صفحه بعد> آخرین صفحه


آرشیو


تاریخ : سه شنبه 90/8/24 | 9:4 عصر | نویسنده : امیر رسواد | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.